วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

เปรียบเทียบการประมูลแบบเดิมกับ E-Auction

เปรียบเทียบการประมูลแบบเดิมกับ E-Auction

แบบเดิม


1. เสนอราคาได้ครั้งเดียว
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลการแข่งขัน
3. ต้องเดินทางมาติดต่อกัน
4. จำกัดอยู่แต่ผู้ขายรายเดิม
5. ต้องประกาศราคาทั้งหมดแล้วเรียกมาต่อรอง

แบบ E-Auction

1. เสนอราคาได้ไม่จำกัดครั้ง
2. เพิ่มความโปร่งใสมากขึ้น
3. ประมูลได้จากทั่วโลก
4. เพิ่มโอกาสได้พบผู้ขายรายใหม่
5. สรุปผลการต่อรองราคาได้รวดเร็ว

ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
1. เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการเจรจากับผู้ขาย
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้พัสดุในราคาต่ำกว่าแบบเดิม
4. ผู้ขายมากรายขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: